Archive

Posts Tagged ‘yem kredisi’

2011 YILI ZİRAAT BANKASI 0 FAİZLİ HAYVANCILIK KREDİLERİ

Nisan 13, 2011 Yorum bırakın

 

DAMIZLIK SÜT SIĞIRCILIĞI


Holstein Siyah Alaca, Holstein Kırmızı Alaca, Brown Swiss, Simental (Flekvi) ve Jersey ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde süt sığırı ile işletme kurmak ve/veya kurulu işletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;

 • Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı en fazla ilk doğumunu yapmış veya ilk yavrusuna gebe, azami 36 aylık sığırların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi ve silaj makinesi alımı, hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ
 • Tek yıllık yem bitkisi üretimi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımı ve işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kredi taleplerinizin, 7.500.000 TL‘ye kadarki bölümü FAİZSİZ, 7.500.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.

Kredi ile edinilecek sığırlar “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Damızlık Belgesi/Saf Irk Sertifikasına sahip olmalıdır ve söz konusu belgelerin aslının Bankamıza ibrazı gerekmektedir.

İşletme kredileri ile ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde, Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içeren hayvan kayıtları ve hayvanların kayıtlı olduklarını belirtir onaylı yazı talep edilir.

BÜYÜKBAŞ SÜT HAYVANCILIĞI

10 baş ve üzerinde inek/dişi manda ile işletme kurmak ve/veya kurulu işletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;

 • Kültür ırkı veya melezi azami 48 aylık yaşta inek/mandaların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı, sağmal hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ
 • Tek yıllık yem bitkisi üretimi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımı ve işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kredi taleplerinizin, 3.000.000 TL‘ye kadarki bölümü FAİZSİZ, 3.000.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.
Kredi ile edindirilecek sığırlar “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) olmalıdır.

İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı talep edilir.

KÜÇÜKBAŞ SÜT HAYVANCILIĞI


Koyun yetiştiriciliğinde en az 50 baş, keçi yetiştiriciliğinde (Saanen, Kilis, Ankara ve Kıl Keçisi yetiştiriciliği ile ırk ıslahı amacıyla belirtilen ırklarla melezleme suretiyle yapılan yetiştiricilik) en az 25 baş kapasite ile işletme kurmak ve/veya mevcut işletmenizin kapasitesini bu kapasitelere ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;

 • Türkvet veri tabanına kayıtlı 12-24 aylık koyun/keçilerin alımı, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi, süt soğutma tankı, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı ve her 10 baş sağmal hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ
 • Tek yıllık yem bitkisi üretimi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımı ve işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kredi taleplerinizin, 3.000.000 TL‘ye kadarki bölümü FAİZSİZ, 3.000.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.

DAMIZLIK ETÇİ SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ


Angus, Simental (etçi), Hereford, Şarole ve Limuzin ırkı hayvanlarla 10 baş ve üzerinde damızlık etçi sığır işletmesi kurmak ve/veya işletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;

 • Damızlık Belgesine/Saf Irk Sertifikasına sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış, azami 36 aylık yaşta hayvanların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı, damızl ık hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ
 • Tek yıllık yem bitkisi üretimi ve işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kredi taleplerinizin, 7.500.000 TL‘ye kadarı FAİZSİZ, 7.500.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.

Kredi ile edindirilecek hayvanlar “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Damızlık Belgesi/Saf Irk Sertifikasına sahip olmalıdır ve söz konusu belgelerin aslının Bankamıza ibrazı gerekmektedir.

İşletme kredilerinde ve ekipman alımına yönelik yatırım kredilerinde, işletmedeki hayvanların kulak küpe numaralarını da içerecek şekilde hayvanların kayıtlı olduklarına dair Bakanlık il/ilçe müdürlüklerinden onaylı yazı talep edilir.

DAMIZLIK DÜVE YETİŞTİRİCİLİĞİ


50 baş ve üzeri kapasitelerle işletme kurmak ve/veya mevcut hayvan sayınızı 50 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;

 • Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş), Damızlık Belgeli/Saf Irk Sertifikalı 7-15 aylık dişi danaların alımı, barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, silaj makinesi alımı, damızlık hayvan başına azami beş dekarı aşmamak üzere çok yıllık yem bitkisi tesisi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ
 • Tek yıllık yem bitkisi üretimi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımı ve işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kredi taleplerinizin, 7.500.000 TL‘ye kadarki bölümü FAİZSİZ, 7.500.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.

Kredi ile edindirilecek hayvanlar “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Damızlık Belgesi/Saf Irk Sertifikasına sahip olmalıdır ve söz konusu belgelerin aslının Bankamıza ibrazı gerekmektedir.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ


10 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurmak veya işletmenizin kapasitesini 10 baş ve üzerine çıkarmak istiyorsanız;

 • Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi alımı ve diğer yatırım giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ
 • En fazla 18 aylık erkek hayvanların alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve işletme giderlerinizin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz.

Kredi taleplerinizin 3.000.000 TL‘ye kadarki bölümü FAİZSİZ, 3.000.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.

Kredi ile temin edilecek hayvanların “Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği” kapsamında tanımlanmış (küpelendirilmiş) ve Türkvet veri tabanında en az 3 ay süre ile kayıtlı olmaları gerekmektedir.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESİCİLİĞİ

 • Barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi ve diğer yatırım giderlerinin finansmanı amacıyla azami 7 yıl vadeli YATIRIM KREDİSİ
 • En az 6 aylık erkek hayvanların alımı, tek yıllık yem bitkisi üretimi ve işletme giderlerinin finansmanı amacıyla azami 24 ay vadeli İŞLETME KREDİSİ

ürünlerimizden yararlanabilirsiniz.
Kredi taleplerinizin, 1.500.000 TL‘ye kadarki bölümü FAİZSİZ, 1.500.000 TL’yi aşan kısmı ise cari tarımsal kredi faiz oranımız ile değerlendirilmektedir.
Kredi ile temin edilecek hayvanların Türkvet veri tabanında en az 3 ay süre ile kayıtlı olmaları gerekmektedir.

Ziraat Mühendisi
Eray HARMAN

eray_harman@hotmail.com

0 544 478 47 22

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.